Pliki z katalogu Egzamin kwalifikacyjny Uprawnienia Elektryczne SEP (2 pliki)

SEP Pomiary Eksploatacyjne do 1 kV.PDF 405 KiB

Egzamin kwalifikacyjny Uprawnienia Elektryczne SEP

Dozór i eksploatacja instalacji (SEP).pdf 93.1 MiB

Egzamin kwalifikacyjny Uprawnienia Elektryczne SEP

' Dozór i eksploatacja instalacji(SEP) - Tadeusz Uczciwek W poradniku zawarte są wiadomości dla pracowników zatrudnionych przy eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych i innych jednostkach gospodarczych. Materiał oparty jest na obowiązujących przepisach oraz na szczegółowym zakresie egzaminu, oraz wiedzy technicznej, która wymagana jest na egzaminach od osób chcących pracować na stanowiskach dozoru i eksploatacji (lub pracujących), a ubiegających się o uprawnienia kwalifikacyjne. Ze względów praktycznych w opracowaniu wyodrębniono rozdziały adekwatnie do rodzajów sieci, instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, a także zamieszczono bibliografię związaną z danym rozdziałem, obejmującą przepisy, normy i literaturę z wydawnictw zwartych i czasopism technicznych.