Pliki z katalogu Programy dla szkół i nauczycieli (7 plików)

LangSystem 4.7.5.103.exe 15.58 MiB

1->TEMATYKA SYSTEMU-WINDOWS / Edukacja i nauka / Programy dla szkół i nauczycieli

LangSystem to nowoczesny program do zarządzania szkołą językową. Jego zastosowanie pozwoli na zaoszczędzenie cennego czasu i zasobów ludzkich. Zapewnia skuteczną kontrolę opłat za kursy, w szczególności kontrolę spłat ratalnych. Program powstał na bazie doświadczeń wynikłych ze współpracy z licznymi szkołami językowymi dzięki czemu zawiera praktyczne i użyteczne rozwiązania.=======System:Windows XP/Vista

e-SPRAWDZIAN 2.7.1.exe 16.54 MiB

1->TEMATYKA SYSTEMU-WINDOWS / Edukacja i nauka / Programy dla szkół i nauczycieli

e-SPRAWDZIAN to bezpłatny program do tworzenia testów i sprawdzianów z dowolnego przedmiotu w szkole podstawowej i gimnazjum. W skład całego programu wchodzi aplikacja e-KREATOR do tworzenia sprawdzianów oraz narzędzie e-SPRAWDZIAN do przeprowadzenia utworzonych testów i sprawdzianów na lekcji lub w domu (w formie zadania domowego). Program oferuje możliwość przygotowania sprawdzaniu zaledwie w kilkanaście minut. Pozwala na wykorzystanie i modyfikowanie sprawdzianów przygotowanych przez innych nauczycieli, a także automatycznie wystawia ocenę za wykonanie utworzonego testu lub sprawdzianu. e-SPRAWDZIAN nie wymaga instalacji i może być uruchamiany z nośnika USB. Warto dodać, że korzystając z tego oprogramowania możemy przeprowadzić test dla całej klasy przy użyciu jednego komputera stacjonarnego lub przenośnego typu laptop. Na stronie producenta możemy również sprawdzić przykładowe, utworzone sprawdziany.===========System:Windows XP/Vista/7/8

iTALC 2.0-32bit.exe 7.99 MiB

1->TEMATYKA SYSTEMU-WINDOWS / Edukacja i nauka / Programy dla szkół i nauczycieli

iTALC (skrót od: intelligently Teaching And Learning with Computer) to bezpłatne narzędzie do zdalnego sterowania i zarządzania komputerami, stworzone z myślą o szkolnych pracowniach komputerowych. Daje ono nauczycielowi możliwość sprawowania kompleksowej kontroli nad stacjami roboczymi z systemem Windows i Linux. Program napisany został w języku C++ z wykorzystaniem biblioteki Qt. Wszelakie dostępne funkcje realizowane są przy użyciu protokołu RFB z wykorzystaniem połączenia TCP. iTALC w większości przypadków używany jest do kontroli komputerów znajdujących się w obrębie sieci lokalnej, np. pracowni szkolnej, jednak daje on również możliwość połączenia z komputerem ucznia w domu - w tym celu wykorzystywane jest połączenie z siecią VPN. Narzędzie dobrze sprawdza się w przypadku pracy w środowiskach mieszanych, zawierających stacje robocze z systemami Windows i Linux. iTALC pozwala na zdalne realizowanie takich operacji jak podgląd aktywności użytkowników na stacjach klienckich, zdalna pomoc i rozwiązywanie występujących problemów, wykonywanie zrzutów ekranu, wyświetlanie na komputerach uczniów zawartości ekranu nauczyciela, blokowanie wybranych komputerów, wysyłanie wiadomości tekstowych, zdalne wyłączanie i włączanie stanowisk oraz wykonywanie dowolnych operacji lub skryptów. Na uwagę zasługuje wsparcie ze strony narzędzia dla procesorów wielordzeniowych. Zaletą jest także zastosowanie w programie skutecznych algorytmów kompresji, pozwalających na płynną pracę nawet w przypadku połączeń z odległymi komputerami, nie dysponującymi szybkim łączem internetowym. Uwaga! Kreator instalacji proponuje instalację dodatkowego paska narzędzi oraz podmianę strony startowej i domyślnej wyszukiwarki w przeglądarce internetowej. Odznaczenie odpowiednich opcji pozwala jednak uniknąć instalacji wspomnianych komponentów.========System operacyjny: Windows XP / Vista / 7 Licencja: bezpłatna

Druk świadectw 3.0.8.exe 14.86 MiB

1->TEMATYKA SYSTEMU-WINDOWS / Edukacja i nauka / Programy dla szkół i nauczycieli

Program Druk Świadectw jest aplikacją całkowicie bezpłatną, która służy do wypełniania świadectw a następnie umożliwia ich wydruk na giloszach lub na gotowych drukach świadectw. Ważną cechą programu jest fakt, że kreator obsługuje wszystkie rodzaje świadectw zatwierdzone przez MEN. Prosty, przejrzysty i zarazem intuicyjny interfejs ułatwia obsługę aplikacji.==========System:Windows XP/Vista/7/8

Bibliotekarz .NET 1.6.0.7C.exe 24 MiB

1->TEMATYKA SYSTEMU-WINDOWS / Edukacja i nauka / Programy dla szkół i nauczycieli

Bibliotekarz .NET to bardzo przydatne narzędzie do prowadzenia biblioteki szkolnej lub publicznej.Program umożliwia zbudowanie bazy wszystkich zasobów biblioteki, a także wypożyczających je czytelników. Obsługę programu ułatwia łatwy dostęp (także z poziomu klawiszy funkcyjnych) do najczęściej używanych funkcji takich jak: "wypożycz", "zwróć" czy "prolonguj". Wbudowana wyszukiwarka umożliwia łatwe odnalezienie interesującej pozycji. Bibliotekarz .NET jest bardzo intuicyjny w użytkowaniu i z pewnością nie nastręczy żadnych problemów z obsługą nawet osobom nie mających doświadczenia w pracy z komputerem. Uwaga! Program wymaga zainstalowanego w systemie .NET Framework 2.0 lub nowszej. =========System operacyjny: Windows 98 / Me / NT / 2000 / XP / Vista / 7 Licencja: bezpłatna, z wyłączeniem zastosowań komercyjnych

iTALC 2.0-64bit.exe 8.1 MiB

1->TEMATYKA SYSTEMU-WINDOWS / Edukacja i nauka / Programy dla szkół i nauczycieli

iTALC (skrót od: intelligently Teaching And Learning with Computer) to bezpłatne narzędzie do zdalnego sterowania i zarządzania komputerami, stworzone z myślą o szkolnych pracowniach komputerowych. Daje ono nauczycielowi możliwość sprawowania kompleksowej kontroli nad stacjami roboczymi z systemem Windows i Linux. Program napisany został w języku C++ z wykorzystaniem biblioteki Qt. Wszelakie dostępne funkcje realizowane są przy użyciu protokołu RFB z wykorzystaniem połączenia TCP. iTALC w większości przypadków używany jest do kontroli komputerów znajdujących się w obrębie sieci lokalnej, np. pracowni szkolnej, jednak daje on również możliwość połączenia z komputerem ucznia w domu - w tym celu wykorzystywane jest połączenie z siecią VPN. Narzędzie dobrze sprawdza się w przypadku pracy w środowiskach mieszanych, zawierających stacje robocze z systemami Windows i Linux. iTALC pozwala na zdalne realizowanie takich operacji jak podgląd aktywności użytkowników na stacjach klienckich, zdalna pomoc i rozwiązywanie występujących problemów, wykonywanie zrzutów ekranu, wyświetlanie na komputerach uczniów zawartości ekranu nauczyciela, blokowanie wybranych komputerów, wysyłanie wiadomości tekstowych, zdalne wyłączanie i włączanie stanowisk oraz wykonywanie dowolnych operacji lub skryptów. Na uwagę zasługuje wsparcie ze strony narzędzia dla procesorów wielordzeniowych. Zaletą jest także zastosowanie w programie skutecznych algorytmów kompresji, pozwalających na płynną pracę nawet w przypadku połączeń z odległymi komputerami, nie dysponującymi szybkim łączem internetowym. Uwaga! Kreator instalacji proponuje instalację dodatkowego paska narzędzi oraz podmianę strony startowej i domyślnej wyszukiwarki w przeglądarce internetowej. Odznaczenie odpowiednich opcji pozwala jednak uniknąć instalacji wspomnianych komponentów.========System operacyjny: Windows XP / Vista / 7 Licencja: bezpłatna

Wondershare QuizCreator 4.5.1-full.exe 18.6 MiB

1->TEMATYKA SYSTEMU-WINDOWS / Edukacja i nauka / Programy dla szkół i nauczycieli

Wondershare QuizCreator to profesjonalne narzędzie do tworzenia różnego rodzaju ankiet, testów i egzaminów stworzone z myślą o firmach szkoleniowych, szkołach itp. Umożliwia ono kreowanie quizów, w skład których wchodzić mogą pytania w kilku formatach, tj. prawda/fałsz, pytania wielokrotnego wyboru, pytania otwarte i inne.Oprogramowanie oferuje bogatą funkcjonalność, pozwalającą w wygodny sposób tworzyć i udostępniać w wielu formach testy, mające za zadanie sprawdzić wiedzę uczestnika szkolenia, ucznia itp. Do naszej dyspozycji oddano 18 rodzajów możliwych do wykorzystania pytań. Kreowane mogą być zadania, w których użytkownik m.in. wskazuje jedną/wiele odpowiedzi, udziela odpowiedzi opisowej czy też wskazuje jakiś obiekt na zdjęciu. Każde ze zdefiniowanych pytań wzbogacić możemy o materiał dźwiękowy, wideo lub grafikę. Wondershare QuizCreator wyposażony został w opcje, pozwalające egzaminowanej osobie pomijać wybrane pytania i wracać do nich po odpowiedzeniu na pozostałe. Z kolei użytkownik tworzący testy posiada możliwość definiowania ilości punktów uzyskiwanych za dane pytanie oraz personalizowanie powiadomień o poprawnej/niepoprawnej odpowiedzi. Program automatycznie po zakończeniu testu wyświetla informacje o jego rezultacie. Co więcej, wyniki quizów dla poszczególnych osób wysyłane mogą być pod wskazany adres e-mail. Aplikacja oferuje zestaw motywów graficznych do dostosowywania wyglądu kreowanego testu zgodnie z preferencjami osoby go tworzącej. Wondershare QuizCreator jest kompatybilny z specyfikacją SCORM/AICC, obsługuje platformy Moodle, BlackBoard, SharePoint i WebCT, pozwalając przy tym na eksport projektów do formatów Flash, plików wykonywalnych EXE, paczek SCORM/AICC oraz możliwych do wydruku plików Word i Excel.========System operacyjny: Windows XP / Vista / 2003 / 7