Chemia zamkor sprawdziany (13 plików)

Kwiecień 2011 R.pdf 1.82 MiB

ZamKor - chemia

Fizyka 1, 2, 3 Wybieram Zamkor.rar 263.59 MiB

Dokumenty / Fizyka / 2. podręczniki + zbiory zadań z Liceum

Wybieram fizykę 1, 2, 3 Zamkor (komplet) Składający się z trzech części podręcznik służy starannemu przygotowaniu się do matury na poziomie rozszerzonym. Układ treści jest tradycyjny. Pracując nad podręcznikiem, autorzy szczególną uwagę poświęcili jego funkcji samokształceniowej. Dzięki temu, nawet przy niedostatecznej liczbie godzin fizyki, uczeń opanuje wszystkie konieczne treści, a zdobyta przy tym umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstu naukowego ułatwi mu przyszłe studia (w celu przećwiczenia i sprawdzenia tej umiejętności, w kolejnych częściach poradnika – od numeru XV – zamieszczane są specjalne sprawdziany wraz z kryteriami ocen). Wybieram fizykę to podręcznik do realizacji fizyki w zakresie rozszerzonym. Jest przeznaczony dla uczniów, którzy już w chwili rozpoczęcia nauki w szkole ponadgimnazjalnej podjęli decyzję o uczeniu się fizyki w takim zakresie. Znaczna część treści została przeniesiona z wysoko ocenianego dwuczęściowego podręcznika Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych zawierającego treści rozszerzające (nr dopuszczenia 377/02, 367/03). Obecnie autorzy uzupełnili go o materiał zakresu podstawowego. Dokonano też wielu zmian i poprawek. Tytuł podręcznika jasno określa jego odbiorcę – to książka dla tych, którzy wiążą swoją przyszłość z fizyką bądź przez studia techniczne, bądź przyrodnicze. Nawet przy niewystarczającej liczbie godzin tego przedmiotu w szkole praca z podręcznikiem stwarza szansę opanowania fizyki na dobrym poziomie, zdania matury i udanego startu na studiach. Umożliwia nauczenie się precyzyjnego formułowania myśli, logicznego zapisu matematycznego i jakościowego, sporządzania odpowiednich do problemu ilustracji. Można dzięki niemu zdobyć rzetelną wiedzę o wykonywaniu doświadczeń fizycznych i o przeprowadzaniu analizy niepewności pomiarowych. Duża liczba dobrze dobranych, starannie rozwiązanych przykładów pozwala uczniom nauczyć się poprawnego sposobu „podchodzenia” do problemu fizycznego. Niewątpliwie ułatwi to samodzielne rozwiązywanie zadań ze zbiorów i na egzaminie maturalnym, szczególnie z bardzo trudnej pod tym względem mechaniki. Uzupełnienie podręcznika stanowią zbiory zadań, programy komputerowe, filmy dydaktyczne i zestawy doświadczalne. Dane techniczne: format: pdf rozmiar: 102,4 MB, 141,5 MB, 23,7 MB, rar 263,5 MB skan: 1: color, 2: black&white (bardzo dobra jakość) 3: black&white (średnia jakość) Liczba stron: 1: 155, 2: 168, 3: 180 (dla każdej dwie strony na stronie)

Świat Chemii Klasa 2 gimnazjum Anna Warchoł.pdf 91.89 MiB

Gimnazjum Chemia

Polecam pobierać na tablet, książka do II klasy gimnazjum , wszystkie strony, dobra jakość.

Elektrostatyka zadania i odpowiedzi.doc 86 KiB

gimnazjum kl.II sprawdziany / fizyka

zbiór testów na am - chemia organiczna.pdf 410 KiB

materiały dodatkowe / testy i zadania

Budowa atomu testy chemia liceum.doc 128 KiB

chemia liceum

Budowa atomu - pytania z odpowiedziami, liceum z chemia.krakow24h.com.pl

Antyk SPRAWDZIAN.pdf 76 KiB

Sprawdziany / Liceum / Język polski / Antyk

Fizyka 1 Wybieram Zamkor.pdf 102.43 MiB

2. podręczniki + zbiory zadań z Liceum

Model odpowiedzi barok.docx 18 KiB

Sprawdziany / Liceum / Język polski / Barok

barok sprawdzian.doc 17 KiB

Sprawdziany / Liceum / Język polski / Barok