Sprawdzian z fizyki prad elektryczny grupa b (17 plików)

Prąd Elektryczny - Klucz Odpowiedzi.pdf 34 KiB

Sprawdziany / Fizyka / Spotkania z Fizyką 3 [Nowa Era]

Prąd Elektryczny Grupa B.pdf 218 KiB

Sprawdziany / Fizyka / Spotkania z Fizyką 3 [Nowa Era]

prad elektryczny-zadania + odpowiedzi.doc 37 KiB

gimnazjum kl.II sprawdziany / fizyka

test z fizyki.doc 624.64 KiB

Fizyka

Prąd stały sprawdzian grA.pdf 40 KiB

Edukacja / Fizyka / Sprawdziany testy

Fizyka III Magnetyzm.docx 13 KiB

★ Testy gimnazjalne / ściągi z gimnazjum

Repetytorium Medyk (najlepsze).rar 205.37 MiB

Dokumenty / Fizyka

Fizyka repetytorium wyd.Medyk [01] (Streichholz).PDF W Pliku znajdują się działy: 1.KINEMATYKA 1.1 ruch prostoliniowy 1.2 ruch krzywoliniowy 2. DYNAMIKA PUNKTU MATERIALNEGO 2.1 siły i skutki ich działania 2.2 praca i energia mechaniczna 2.3 rzuty 3. DYNAMIKA BRYŁY SZTYWNEJ 4. POLE GRAWITACYJNE 5. STANY SKUPIENIA MATERII 5.1 ciała stałe 5.2 ciecze 5.3 gazy 5.4 zmiany stanów skupienia Fizyka repetytorium wyd.Medyk [02] (Streichholz).PDF W Pliku znajdują się działy: 6. TERMODYNAMIKA 7. ELEKTROSTATYKA 7.1 Pole elektrostatyczne 7.2 Przewodniki i kondensatory 8. PRĄD STAŁY 8.1 Prad elektryczny 8.2 Obwody prądu stałego. Prawa Ohma. Prawa Kirchhoffa 8.3 Praca i moc prądu 8.4 Elektroliza. Prawa Faradaya 9. DRGANIA I FALE MECHANICZNE 9.1 Ruch harmoniczny 9.2 Fale mechaniczne 9.3 Akustyka 9.4 Ucho Fizyka repetytorium wyd.Medyk [03] (Streichholz).PDF 10. MAGNETYZM 11. INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA I PRAWA MAXWELLA 12. PRĄD PRZEMIENNY I DRGANIA ELEKTROMAGNETYCZNE 13. PÓŁPRZEWODNIKI, DIODY, TRANZYSTORY 14. OPTYKA 14.1 Przegląd widma fal elektromagnetycznych. Fotometria. 14.2 Optyka geometryczna 14.2.1 Odbicie światła. Pryzmat. Soczewki. 14.4 Oko 14.5 Optyka falowa Fizyka repetytorium wyd.Medyk [04] (Streichholz).PDF 15. ELEMENTY FIZYKI RELATYWISTYCZNEJ 16. DUALIZM KORPUSKULARNO-FALOWY 17. PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE 18. BUDOWA ATOMU 18.1 Pojęcia podstawowe 19. LASER 20. CZĄSTKI ELEMENTARNE 21. ELEMENTY FIZYKI JĄDROWEJ 21.1 Rozkład atomu 21.2 Reakcje jądrowe 21.3 Wpływ promieniowania na organizm człowieka 21.4 Zastosowanie izotopów promieniotwórczych w medycynie 22. INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW 22.1 Próbny egzamin maturalny z fizyki (wersja A) + odp 22.2 Próbny egzamin maturalny z fizyki (wersja B) + odp DODATEK A,B,C,D,E

narodziny nowożytnego świata GRUPA B.doc 320 KiB

priv / ●SPRAWDZIAN-HISTORIA-NARODZINY NOWOŻYTNEGO ŚWIATA ●

Fizyka jądrowa B.doc 48 KiB

Dokumenty / biologia operon testy sprawdzające / sprawdziany / Sprawdziany / Atom i Jądro

prad elektryczny-zadania-odpowiedzi.doc 121 KiB

gimnazjum kl.II sprawdziany / fizyka